EU: Kjøpet kan være lovlig

EU-kommisjonen mener at Yukos' oppkjøp i Kværner har endret situasjonen såpass at Aker Maritimes økte eierandel nå kan være lovlig.