«Ingen fare for tysk resesjon»

Selv om Tysklands økonomi er betydelig svekket, unngår landet etter alt å dømme resesjon. Tvert om er de fleste indikatorer positive, het det i en rapport fra finansdepartementet i Berlin mandag.