Åsgard-gassen stenges av etter rør-lekkasje

Hele gasseksporten fra Åsgard-feltet stenges av og oljeproduksjonenreduseres etter at det i går ble avdekket lekkasje fra et tidligerefriskmeldt undervanns gassrør.