Time-nei til salg av skogsaksjer

Rådmann Brit Nilsson Edland i Time anbefaler formannskapet å avslå tilbudet fra David Njå om kjøp av kommunens aksjer i Jæren Skoglag AS.