Yukos bud på Kværner likner et raid

Konserntillitsvalgt Eldar Myhre i Kværner er bekymret over atrussiske Yukos byr på opp til 40 prosent av Kværner.