Færre barn med Ap

Regjeringen foreslår at par som trenger hjelp for å få barn, skal måtte betale behandlingen selv.