Fiskerihamn i nød

Landets mest moderne fiskerihamn, med nær 200 arbeidsplassar og 1 milliard kr investert i løpet av dei siste åtte åra, er nå truga på livet.