Kværner satser på egen løsning

Verken Yukos’ eller Aker Maritimes skisser til løsning forKværner er godtatt av Kværner-styret, som har utarbeidet et egetløsningsforslag.