Mer fokus på sikkerheten offshore

Både myndigheter, olje— og operatørselskaper og arbeidstakere skal skoleres i helse, miljø og sikkerhet.