Dumpingpriser på norske skjell

Liksom lakseoppdretterne sliter norske skjelldyrkere med lave priser og kapitalmangel.