- Postens priser truer mediemangfoldet

-Postens nye priser for distribusjon av aviser truer mediemangfoldet i Norge, mener Mediebedriftenes Landsforening (MBL).