- Bruk mer belønning og straff mot skolene

Fritt valg mellom konkurrerende grunnskoler, penger som følger den enkelte elev, og fri etableringsrett for utenlandske høyskoler kan bli innført om kort tid.