Offentlig skole for detaljstyrt

Ønsker dere virkelig at det offentlige skal fullfinansiere Steinerskolen og andre privatskoler? Da kan det offentlige bare være fingerknips fra å si at da skal det også bestemme mer.