Vareberg frykter fusjon

Administrerende direktør Terje Vareberg i Sparebank 1 SR-bank satt i en årrekke i konsernledelsen i Statoil.