Stor interesse for nisje-pott

Interessen for det nye femårige verdiskapingsprogrammet for norsk matproduksjon er større enn ventet. Men matfylket Rogaland henger litt etter.