Kvinne-sjefer i Rogaland på bunn i likelønn

Kvinnelige mellomledere tjente i 2013 i snitt 87,3 prosent av lønnen til en mannlig mellomleder — tilsvarende 76.000 kroner. Gapet er enda større i Rogaland.

Publisert: Publisert:

- Hvis det fortsetter i samme tempo, vil lønnsgapet være tettet først om hundre år, mener likestillingsombud Sunniva Ørstavik. Audun Lysbakken, til høyre. Foto: Foto: Kyrre Lien / Scanpix

  • Jeanette Sjøberg

Kvinnelige mellomledere tjente 1,3 prosentpoeng bedre i 2013 enn året før. Med en snittlønn på 518.000 kroner tjener en norsk, kvinnelig mellomleder 76.000 kroner mindre enn sine mannlige kolleger.

Det viser Norsk Ledelsesbarometer, som kartlegger arbeidsforholdene til norske ledere. Oljesektoren er holdt utenfor fordi den gir svært store utslag.

— Hvis det fortsetter i samme tempo, vil lønnsgapet være tettet først om hundre år, mener likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Les også

Kvinne-sjefer tjener dårligere enn menn

Vestlandet skiller seg ut

Det er store regionale forskjeller i de målte lønnsforskjellene blant mellomlederne i undersøkelsen. Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal er de tre fylkene med størst gap mellom lønnsnivået mellom kjønnene, mens det i Østfold er nærmest likelønn mellom kjønnene.

Organisasjonen Lederne mener det kan skyldes forskjellene i bransjene spurt i de ulike fylkene.

Lavere lønn i det offentlige

-Denne undersøkelsen viser at lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige mellomledere er omtrent på samme nivå som det generelle lønnsgapet. Hovedforklaringen er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

-Kvinnelige mellomledere er i flertall i det offentlige, og menn dominerer privat sektor. I det private er lønnsnivået generelt høyere, skriver likestillingsombud Sunniva Ørstavik i en e-post til Aftenposten.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik. Foto: Foto: Kyrre Lien / Scanpix

-Det er ikke snakk om stormskritt, og det burde ha gått fortere, men lønnsutviklingen beveger seg i riktig retning. Men det er fortsatt en stor jobb å gjøre for å utjevne forskjellene, sier forbundsleder i organisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

Han mener både arbeidsgivere og ansatte må ta et ansvar.

-Arbeidsgivere må i større grad tenke kompetanse fremfor kjønn. Det blir stadig vanligere med individuell lønnsfastsettelse. Menn er ofte flinke til å prate seg opp og understreke hvor uunnværlige de er for bedriften. Kvinner må være mindre beskjedne på egne vegne og heller være flinkere til å "selge" inn egen arbeidsinnsats, mener Brekke.

Les også

- Skal ein få opp statusen til læraryrket, må ein få opp topplønna

Les også

Oljemette vestlendinger har lave ambisjoner

Les også

Oljearbeidere vil bryte lønnstak

Lønnsforskjellene økte

Siden målingene begynte i 2009, har forskjellen i lønnen mellom kvinnelige og mannlige mellomledere vært mer eller mindre stabil. Fjorårets beskjedne hopp på 1,3 prosent for kvinnelige mellomledere utgjør den største økningen i perioden.

I samme periode har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn generelt minsket jevnt og trutt, med unntak fra i fjor. Da økte plutselig lønnsforskjellene igjen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra 2012 til 2013 økte lønnsforskjellen mellom kvinner og menn med 0,7 prosentpoeng.

Kvinners snittlønn er nå 450.000 kroner mot mennenes snitt på 524.400 kroner (både heltids— og deltidsansatte). Samlet ligger kvinner nå drøyt 14 prosent bak menn i lønn.

-I mannsdominerte yrker, både offentlig og privat, brukes ofte lønn som virkemiddel når det er mangel på for eksempel ingeniører. I kvinnedominerte yrker er det ikke tradisjon for å bruke lønn som virkemiddel når det mangler for eksempel førskolelærer.

-Kommunen åpner gjerne i stedet opp for ufaglærte erstatninger. Alt dette er med på å opprettholde lønnsgapet. Også blant mellomledere, mener Ørstavik.

Les også

Sjefen tjener 16 ganger mer enn deg

Menn favoriseres

Ifølge rådgiver Stein Stugu ved kunnskapssenteret De Facto favoriserer markedslønn og individuelle ordninger menn.

– Fortsatt er mange toppledere menn, og det er nok mange som bevisst eller ubevisst belønner de som ligner på seg selv. Dessuten er mange menn rett og slett bedre selgere av egne fortrinn i en forhandlingssituasjon, påpeker han i en pressemelding.

I tillegg er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende. – Ikke minst gjelder dette oljesektor, der lønningene ligger langt over de fleste andre bransjer, sier Stugu.

Funnene i Norsk Ledelsesbarometer går på tvers av en statlig måling gjennomført i forkant av årets lønnsoppgjør. I den statlige målingen, som tok for seg arbeidstakere i en rekke sektorer, kom det fram at menn rykket fra på lønnsfronten i 2013.

– En mulig forklaring kan være at Lederne har klart å sette kvinnelønn på agendaen på mellomledernivå. I så fall er dette en påminnelse om hvor viktig det er å satse på dette området, sier Stein Stugu.

Publisert: