• Naboene Greg Bertram og Sigve Eikeland (til høyre) på Skadbergbakken har kjempet en lang kamp for å få ferdigstilt husene sine. Men fortsatt ser det ut som veien fram er kronglete. Knut S. Vindfallet

AS Trevaren nekter å utbedre mangler

Entreprenøren AS Trevaren vil ikke bøye seg for Sola kommunes pålegg om å rette feil og mangler i to eneboliger på Skadbergbakken. Nå skal klagen behandles av kommunepolitikerne.