• Hans E.H. Jacobsen

Kostnader spiser bondeinntektene

En kostnadsvekst på sju prosent har halvert inntektsveksten bøndene var forutsatt å få i fjorårets jordbruksoppgjør.