• Pål Christensen

Nyvalgt UiS-rektor varsler ny lederstil

Når administrasjonen ved UiS får ny rektor 1. august, blir det en rektor som vil være aktivt med i forberedelsene av styresakene.