Bankene får nye milliarder, men økonomien skranter

USA følger i Europas fotspor og gir bankene milliarder i ny egenkapital i bytte mot at staten blir aksjeeier. Men selv om den store bankkollapsen kan være avverget, skranter økonomien i en rekke land.