- Viktig å sikre Kårstø som gassknutepunkt fremover