• Thomas Førde

– For liten interesse fra pilotene