• Daglig leder Tore Netland, til venstre og salgssjef Erik Husebø Norberg viser et lager til en styrekolonne til propelldrift for båt. Erik Holsvik

Forusbedrift som kan skaffe deg det meste