Media - hva slipper vi inn i stua vår?

Reklame i media, og reklamens påvirkning av barn og unges tanker,meninger og behov. Temapakken er også innom hva slags innslag ognyheter barn bryr seg om å følge med på.