Mot fusjon i energiindustrien

Det går mot fusjon for Energiverkenes landsforening og Energiforsyningens fellesorganisasjon. Målet er å samle energiindustriens interesser i en organisasjon.