Advarsler mot aksjeskatt, men LO jubler

Motstanderne av skatt på aksjeutbytte hevderat det er skadelig, uheldig, et helt galt signal og at det vil hastor skadevirkning på verdiskapning, vekst og omstilling her ilandet. Men Landsorganisasjonen jubler.