Telenor høster Storm

Telenor selger sin kontrollerende eierandel i det London-baserte selskapet Storm Telecommunications. Salgssummen er ikke kjent, men salget skal angivelig gi Telenor en betydelig fortjeneste.