• Nina Nødland (til høyre) er igangsetteren, Eli Lindland er gjennomføreren - tilsammen blir det landets mest lønnsomme reisebyrå.

Best når de er uenige

Forskjellig innfallsvinkel, men samme mål og samme verdigrunnlag. Radarparet Nina Nødland og Eli Lindland har gjort Berg-Hansen i Stavanger til landets mest profitable reisebyrå og det desidert største byrået utenfor Oslo.