• Mens gjengen forrest på bildet forvalter billige indeksfond, sysler kollegene lenger bak med tradisjonelle aksjefond. Flertallet av KLPs kunder i personmarkedet foretrekker billigvarianten, forteller markedssjef Mattis Sveine, til høyre. Kristin Svorte

Billigfond best over tid, mener fondspionér

Profesjonelle pengeflyttere sliter med å slå markedet. Sparepengene dine yngler raskere i billige indeksfond enn i tradisjonelle aksjefond, mener fagfolk.