Norge i dialog med EU om oljepris

EUs formannsland Frankrike har sendt et brev til Norge med bønn om bidrag til å få oljeprisen ned på et lavere, og stabilt nivå.