Sjefen over alle sjefer

Kjell Inge Røkke kom, så og vant på Buøy i går. Den nye sjefen inorsk industri lovet full fart framover for en framtid forRosenberg. — Jeg har lovet åpenhet, engasjement og omstilling.Disse tre faktorene er avgjørende for at Rosenberg skal lykkes,sier Røkke.