Kraftselskapene tar fortjenesten selv

Kraftselskapene stikker deler av avgiftslettelsene i egen lomme på bekostning av forbrukerne, mener både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.