Høy Troll-produksjon

Produksjonen fra Troll C-plattformen har den siste tiden produsert over 150.000 fat olje per døgn.