SOT brenner inne med Norgesbuss

SOT skulle selges bit for bit, og aksjonærene skulle få pengene. Men slakte-planen går tregere enn forventet på grunn av problemer i Norgesbuss og store underskudd i Haga.