Ta fatt i kulturforskjellene

Sørg for å holde hjulene i gang mens en fusjonsprosess pågår. Jobb med kulturforskjellene. Utnytt forandringsviljen.