Widerøe stiger

Widerøe's Flyveselskap hadde markert passasjer— vekst på selskapets Stavanger-ruter i første halvår.