Arbeidsfolk i Rogaland sa ja

Arbeiderne på Rosenberg er blant de enestesom stemmer nei ved uravstemningen etter storstreiken.