Frustrasjon og sviktende tillit i Statoil

Mandag 19. juni trådte den nye Statoil-organisasjonen i kraft. Det skjer etter et år der stemningen i statsoljeselskapet har vært på et historisk bunnmål, ifølge ansatte Aftenbladet har vært i kontakt med. Folk på høyt mellomledernivå snakker om tillitskrise og oppløsningstendenser.