Fullmakt til å underskrive fregattkontrakten med Bazan

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal ga onsdag Sjøforsvarets forsyningskommando fullmakt til å underskrive kontrakten med den spanske verftsgruppen Bazan om bygging av fem nye fregatter. Kostnadsrammen for de nye fregattene er på 14 milliarder kroner.