For strenge utslepps-krav på Kårstø-gasskraft

Utsleppskrava til dei nye gassbehandlingsanlegga på Kårstø er for strenge, hevdar Statoil. Og ankar.