Sviende refs for dårlig beredskap

Minst 16 mennesker har vært sekunder eller få millimeter fra døden. På noen plattformer er dødsrisikoen for enkelte typer ulykker mangedoblet.