- En god dag for Smedvig

Forliket mellom Smedvig og Esso Norge på den ene siden ogSingapore-verftet Keppel Fels på den andre siden, betyr at densmertefulle «Balder»-prosessen er avsluttet.