Svært positivt, sier departementet

Statssekretær Bjørg Sandal i Olje— og energidepartementet synes BPs tallmateriale knyttet til elektrifisering av sokkelen høres svært interessant ut. Hun kjenner ikke detaljene i prosjektet og inviterer derfor nå selskapet til å gi en nærmere redegjørelse for OED og Miljøverndepartementet.