Tilsette godtar ikkje oppseiingar

Oppseiing av Hydro-tilsette på Karmøy vil me aldri godta.