Fagforeningene er positive til selvkritikken

Fagforeningene ønsker den kritiske selvransakelsen velkommen, og venter spent på oppfølgingen.