Produksjonstart fra Tune-feltet

Gass— og kondensatfeltet Tune som starter produksjonen i november, skal ifølge Hydro bli et viktig bidrag til utviklingen av Hydros gassportefølje og ressursutnyttelsen i Oseberg-området.