HiS må skjerpe seg i kamp om studenter

Trivselen er størst ved de små høyskolene, mens Høgskolen iStavanger havner farlig nær bunn— plassering etter tre år medStudent- undersøkelsen.