Gjør kontoret papirløst

Eye-Share heter et nystartet selskap i Allianse-gruppen, som tilbyr system for å digitalisere og administrere dokumenter.