Oljeinvesteringer på 70 milliarder neste år

Regjeringen regner med en kraftig oppgang for oljeindustrien neste år og anslår at investeringene på norsk sokkel vil øke med 10 milliarder kroner.