Trusselen utenfra

Utenlandske selskaper viser økende interesse for å overta ansvaret for drikkevann, avløp og renovasjon i norske kommuner.